Vertrouwen

Vertrouwen, een woord dat ik vaak hoor als ik teams vraag wat belangrijk voor hen is of wat ontbreekt in hun dagelijkse werk. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van vertrouwen van het management of het vertrouwen in elkaar.

De betekenis van vertrouwen

Maar wat betekent vertrouwen nu eigenlijk? Vertrouwen heeft te maken met overtuigingen, verwachtingen en hoop. Allemaal erg vage en niet concrete concepten. Dat komt omdat het gaat om gedrag en verwachtingen. En die zijn weer gebaseerd op onze eigen normen en waarden.

De vicieuze cirkel

Waarom ik je dit vertel is dat ik vaak de vraag krijg waarom er gebrek vertrouwen is en hoe dat weer goed te krijgen? Wat ik in de praktijk zie is dat het vaak een vicieuze cirkel is geworden waarin teams en hun leidinggevende in terecht zijn gekomen. Een leidinggevende is er bijvoorbeeld sterk van overtuigd dat werknemers streng moeten worden gevolgd op de voortgang en de kwaliteit die ze leveren. Het delegeren van deze verantwoordelijkheid zou tot een complete ramp en chaos leiden en is daarom ondenkbaar. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers niet eens de kans krijgen om te bewijzen dat zij meer dan bekwaam zouden zijn in het behandelen van deze verantwoordelijkheid. En minstens zo belangrijk, de manager berooft zichzelf van de mogelijkheid om een ​​efficiënt en goed presterend team te creëren.  Aan de andere kant kunnen werknemers ervan overtuigd raken dat hun leidinggevende – of management in het algemeen – niet te vertrouwen is, vaak versterkt door het controlegedrag van de leidinggevende.

De oorzaak van wantrouwen

Bijna altijd wordt wantrouwen veroorzaakt door ervaringen uit het verleden. ‘Ik heb het geprobeerd, maar het werkte niet’. Individuen vinden bewust en meestal onbewust bewijsmateriaal om hun eigen oude overtuigingen te bevestigen, wat zal leiden tot vooroordelen die meestal niet gebaseerd zijn op feiten.

Hoe te voorkomen?

Om terugvallen in oude en ineffectieve gewoonten te voorkomen, zouden teamleden, inclusief leidinggevenden, verwachtingen met elkaar blijvend moeten uitwisselen. Denk hierbij aan de volgende vragen: ‘Waar geloof je in als je praat over het verkrijgen en geven van vertrouwen? Welke waarden zijn belangrijk voor jou?’ En stel jezelf ook de volgende vragen; ‘In hoeverre leef ik mijn eigen waarden? In welke mate laat ik het gedrag zien dat mij waardig maakt om te vertrouwen? En durf ik de verantwoordelijkheid te nemen die daarmee gepaard gaat?’ Blijf eerlijk tegenover jezelf en elkaar. Geen woorden maar daden. Start hier vandaag nog mee en blijf de wederzijdse verwachtingen bespreken, want alleen dan zal je de vicieuze cirkel doorbreken. Want ik ben ervan overtuigd dat elke verandering bij jou begint.